Welcome to Volkswagen.
 
Menu
 

BlueMotion Technology là gì ?

BlueMotion Technology là công nghệ áp dụng trên nhiều sản phẩm và là công nghệ làm cho hiệu quả sử dụng nhiên liệu của xe ngày nay được nâng cao rõ rệt. Nó là biểu hiện của sự kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến như sự thu hồi năng lượng, hệ thống khởi động và dừng, hệ thống xử lý NOx, tất cả phối hợp cùng nhau để làm cho xe Volkswagen vận hành kinh tế và giảm thải ô nhiễm.

Làm thế nào để nhận biết một chiếc xe với công nghệ BuleMotion Technology ?

Khách hàng có thể nhận biết các mẫu xe hiệu quả cao nhất của Volkswagen thông qua công nghệ BuleMotion, Bule TDI và TSI EcoFuel hoặc tên gọi BulrMotion Technologuy. Và các cải tiến về công nghệ luôn thể hiện trong từng chi tiết cơ bản, bởi vì TDI, TSI và DSG là những công nghệ làm nên một đỉnh cao công nghệ: BuleMotion Technology

Mô phỏng BlueMotion Technology