Welcome to Volkswagen.
 
Menu
 

Đã nhiều năm qua Volkswagen đã chứng tỏ việc bảo vệ môi trường và phát triển của công nghệ ô tô là không hề mâu thuẫn nhau. Sự quan tâm đến môi trường của VW luôn thể hiện rõ trong các mẫu xe sắp xuất xưởng luôn được tối ưu hóa để giảm thải lượng CO2 ra mội trướng, gây ô nhiễm. Volkswagen sở hữu tất cả các công nghệ thân thiện với môi trường áp dụng vào các loại xe, tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu: BluMotion Technologies – là cam kết bảo vệ môi trường. Công nghệ này làm cho ta có thể chung tay gìn giữ một thứ rất quan trọng – Thiên nhiên.